ANASAYFA | İLETİŞİM
+90 (212) 266 37 80

İş Hukuku

Çalışma Grubu, bireysel ve toplu iş sözleşmeleri, çalışanların gizlilik ve rekabet etmeme yükümlülükleri ve bu yükümlüklerin icra edilmeleri, iş güvencesi ve fesih huşuları, çalışanların fikri mülkiyet hakları, iş kazalarından dolayı sorumluluk, kıdem ve ihbar tazminatları, rücu talepleri ve yabancı işçi çalıştırma koşulları ile insan kaynakları yönetimi ve yapılandırılması ve işletmelerin organizasyonu ile yeniden yapılandırılması hususunda danışmanlık ve temsil hizmetleri vermektedir.

 

  • Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halli
  • İş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması
  • Çalışma ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuata uyumunun sağlanması
  • İş sözleşmelerinin ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya yeniden düzenlenmesi
  • Her somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması
  • İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin eğitim hizmetlerinin sunulması
Yol Tarifi